ATLAS F1 | PATLICAN ANACI | Temelinizi Sağlam Atın!!!

 • Tür: Solanum torvum
 • Dönem: Tek sezon ve erken baharlık
 • Erkencilik: Erkenci
 • Saçak kök oluşumu: Çok, uzun
 • Kazık kök oluşumu: Güçlü, taban kök
 • Aşı uyumu: Yüksek ve homojen gelişim
 • Bitki yapısı: Güçlü
 • İlk internodyum: Orta uzun
 • Hastalık dayanımı: HR: Fusarium oxysporium f.sp.melongena, Verticilium dahliae
 • Yetiştirme saha yapısı: Hafif kumludan, ağır-sıkı yapılı topraklara kadar her tip toprak
 • Yetiştirme saha tipi: Örtü altı ve Alçak tünel

Comments:

 • Erkenci yapı
 • Yüksek adaptasyon yeteneği
 • Kazık ve saçak kökteki güçlü gelişimi ile hastalıklara karşı yüksek tolerans
 • Ağır metal içeren elementleri absorbe eden yapısı ile sağlıklı yetiştiricilik imkanı.
 • Tuzlu bölgelerde yetiştiriciliği kolay kılma.
 • Geçiş dönemlerinde bile kaliteli meyve verme.
 • Sıcak ve soğuk dönemlerde bitkinin strese girmesini engelleme