TARİHÇE

1985
Genta kurucu ortakları, ülkemizde tohum dışalım ve dağıtımının Tarım Bakanlığı denetiminde serbest bırakılmasını takiben tohumculuk faaliyeti ile tarım sektörüne giriş yaptı.

1986
Kurucu ortakların kurduğu “Anadolu Tohum” sebze tohumculuğu firmasına bu alanda dünyanın en eski firması olan Fransız “Vilmorin” firması ortak oldu. Bu ortaklık ülkemiz tohumculuk sektöründe çok uluslu bir şirketin azınlık hissesi ile bir Türk şirketine iştirak etmesinin ilk örneği oldu.

1986
Anadolu Tohum’un kuruluş hedefleri gelişmiş ülkelerde çokça örnekleri bulunan sebze tohumculuğu konusunda araştırma, üretim, dışalım ve dışsatım yapan, marka yaratan ve tohumluk dağıtan bir kuruluş oluşturulması idi.

Bu bağlamda:
a. Öncelikle ülkemizin sebze yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerinde dağıtım alt yapısı ve satış ağı kuruldu,
b. Sonrasında 1987’de sırf sebze tohumu üretimi yapacak yeni bir şirket kuruldu,
c. Ve 1988’de İçel’de ilk sebze tohumu ıslah ve araştırma faaliyetleri başlatıldı.

1989
%100 Türk sermayeli GENTA firması tohumculuk faaliyetlerine destek olabilmek ve üreticilerimizin muhtelif gereksinimlerine cevap verebilecek ürünlerin üretimini, ticaretini, dışalımını ve dışsatımını yapabilmek için faaliyete geçirildi.
Genta öncelikle ülkemizde bir ilk olan toprak altına döşenebilen damla sulama boruları ve donanımları ithalat ve dağıtımı ile faaliyetine başladı.

1990
Genta pazarda tam bir kargaşa içerisinde bulunan Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD) kullanımına çözüm olarak ülkemizde gene ilklerden olan, içeriği belirli, 1949’dan günümüze zararsızlığı kanıtlanmış, BGD serisini ruhsatlayarak, önce ithalat yoluyla, sonrasında ise 1991 yılında yerli üretimini gerçekleştirerek piyasaya verdi. Devamında ürün geliştirme bölümünün katkıları ile bir dizi yeni BGD ürününü hem iç, hem dış pazarlarda piyasaya sürdü. Genta günümüzde tarımsal kullanım amaçlı BGD ler konusunda ülkemizin lider üreticilerinden birisi oldu.

1992
Genta İspanyol firmaları ile işbirliğine girişerek Bitki Besleme konusunda çalışmaya başladı. Bu aşamada ilk olarak BIOSOIL markası ile piyasaya sürdüğü Hümik asitlerin özellikle örtü altı tarımında yaygın kullanımını sağladı, devamında doğal şelat maddesi olan Fülvik asitleri içeren bir dizi özgün ürünler geliştirdi.

1994
1994 ekonomik krizi sonrasında her 2 firmada Türk ortak sayısı azalarak, ortaklık yapıları değişti. GENTA stratejik faaliyet alanlarını yeniden belirleyerek BGD, Bitki Besinleri ve Tohumculuk konularında yoğunlaşmaya karar verdi.

1996
Ülkemizde yapılanmaya başlayan büyük gıda ve yapı marketleri ile beraber amatör veya zevk bahçeciliğini hedef alan her türlü zirai girdilerin dağıtımına başlandı. Günümüzde, Genta ve Greenway markaları altında yer alan geniş bir ürün yelpazesi ile bu pazarda önemli bir yer edinildi.

2001
Şirket genel müdürlüğü ile üretim, paketleme ve depolama birimleri İstanbul Pendik’te bir araya getirildi; ürün yelpazesi genişledi, üretim kapasitesi arttırıldı.

2001
Hem çayır mer’a bitkileri (ağırlıklı olarak çim çeşitleri), hem de mısır tohumluğu ile tarla bitkileri alanında faaliyete başlandı.

2005
Antalya’da sebze ıslahı konusunda ARGE yatırımlarına başlandı ve ilk istasyon kuruldu.

2007
Türk ortak Anadolu Tohum şirketindeki hisselerini Fransızlara sattı. Genta, tohumculuk ve bitki besleme konularında yatırımlarını arttırdı.

2007
Bitki Besleme grubunda organik ürünlere ağırlık verilmeye başlandı.

2007
Antalya’da Genta Sebze Tohumu ıslah istasyonu faaliyete geçti.

2008
Mısır ve ayçiçeği ıslah çalışmalarına başlandı.

2011
Genta, Tarım Bakanlığı tarafından sebze tohumculuğu araştırıcı kuruluşu olarak kabul edildi.

2012
Genta stratejik hedefleri arasına aldığı komşu ülkelere tohum ve bitki besini ihracına başladı.

2013
Şirket ortak ve yöneticilerinin ikinci kuşak çocukları şirkette görev almaya başladı.

2014
Akdeniz Tohum firması ile ortak olarak kurulan “AVRASYA Tohum Islah” şirketi tarla bitkilerinden Mısır ve Ayçiçeğinde ıslah çalışmaları yapmak üzere Bursa Karacabey’de faaliyete geçti.

2015
VLM Anadolu tarafından yapılan Ege ve Batı Akdeniz satışları yeni oluşturulan GENTA satış takımı tarafından yapılmaya başlandı.

2016
Bitki Besin üretim faaliyetlerimiz İzmir – Kemalpaşa Organize Sanayi bölgesinde ki yeni fabrikamıza taşındı. Organik ve Mineral Bitki Besinleri ürün yelpazemize Organo-Mineraller de eklendi.

2017
Genel Müdürlüğümüz çalışanları, Çim İş birimi ve yurt dışı satın alma haricinde İzmir Kemalpaşa’ya taşındı.