DIOFOL – P | 4 – 20 – 0 | NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

  • Toplam Azot (N): %4
  • Amonyak Azotu (N): %1,5
  • Üre Azotu (N): %2,5
  • Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): %20

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

  • Bitkiler tarafından kolayca kullanılabilen formları oluşturarak toprak tuzluluğunu engeller ve bitki beslenmesini dengeler
  • Toprağın iyon değişim kabiliyetini arttırarak, rizosfer bölgesinde alınamaz formda bulunan besin elementlerini alınabilir hale getirir
  • İçeriğindeki ana elementler ve karbonhidratlar sayesinde topraktaki faydalı mikroorganizmaların çoğalmalarını teşvik eder
  • Toprağın kimyasal yapısı üzerinde olumlu etkileri sonucu bitkilerin beslenmelerini kolaylaştırır
  • Toprakta bulunan besin maddesi bileşiklerini bitki tarafından alınabilir duruma getirerek, bitkilerin dengeli beslenmesini sağlar
  • Ürünlerini kuru madde oranlarını arttırarak raf ömürlerini uzatır