ELFER SUNRISE | 5 – 13 – 0 +(6CaO) | NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

  • Toplam Azot (N): %5
  • Amonyak Azotu (N): %1
  • Nitrat Azotu (N): %3
  • Üre Azotu (N): %1
  • Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): %13
  • Suda Çözünür Kalsiyumoksit (CaO): %6

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

  • Çiçeklenme ve meyve tutumunu teşvik eder
  • Yapraklarda oluşabilecek antosiyan oluşumunu engeller
  • Meyvelerde oluşan çiçek burnu çürüklüğü ve çatlamaları engeller
  • Bitkilerin fizyolojik sorunlarının çözümünü sağlar