FORM – 10 | 0 – 25 – 32 + ME | PK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

  • Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): %25
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %32
  • Suda Çözünür Bor (B): %0,2
  • Suda Çözünür Mangan (Mn): %0,1
  • Suda Çözünür Molibden (Mo): %0,4
  • Suda Çözünür Çinko (Zn): %0,1

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

  • Bitki kök gelişimine olumlu etki yapar
  • Çiçek tutumu ve bitkide generatif gelişimi destekler
  • Meyve gelişimine olumlu etki yapar ve verim-hasat aralığına direkt etkisi vardır
  • Soğuk dönemlerde çiçek tutumu ve meyve gelişimine olumlu katkıda bulunur