GREENWAY K 24 | 3 – 0 – 24 | NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

 • Toplam Azot (N): %3
 • Üre Azotu (N): %3
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %24

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

 • Sebzeler

  • Yapraktan: 100 cc / 100 L 100 cc / da
  • Damlama: 1 L / da
 • Meyve Ağçaları

  • Yapraktan: 100 - 150 cc/ 100 L
  • Damlama: 2 - 2,5 L / da
 • Zeytin

  • Yapraktan: 150 cc / 100 L
 • Pamuk

  • Yapraktan: 100 - 150 cc / da
 • Bağ

  • Damlama: 2 L / da

Özellikler:

 • Kök bölgesinde besin maddesi alımını arttırır
 • Işıklanma noksanlığına bağlı renk açılmalarını azaltır
 • Olgunlaşmayı ve renklenmeyi teşvik eder