GREENWAY K 30 | 3 – 0 – 30 | NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

  • Toplam Azot (N): %3
  • Üre Azotu (N): %3
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):  %30

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

  • Kök bölgesinde besin maddesi alımını arttırır
  • Işıklanma noksanlığına bağlı renk açılmalarını azaltır
  • Olgunlaşmayı ve renklenmeyi teşvik eder