SEATON SUPERMIX | 5 – 0 – 14 | NK’LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik (w/w):

 • Organik Madde: %20
 • Toplam Azot (N): %5
 • Organik Azot (N): %1
 • Üre Azotu (N): %4
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %14
 • Suda Çözünür Bor (B): %1,5
 • Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO): %2
 • Klor (Cl): %1,9
 • Maksimum Nem: %20
 • pH: 8,5 - 10,5

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

 • Klorofil üretimini teşvik edip bitkinin fotosentez kapasitesini arttırır, enerji üretimini destekler
 • Ani sıcaklık değişiminden kaynaklı stres etkilerini azaltır
 • Meyve tutumunu teşvik eder
 • Meyve gelişimini engelleyecek abiyotik şartları ortadan kaldırır
 • Bir sonraki sezonun sürgün gelişimini arttırır