THERAPY | AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ|

Garanti Edilen İçerik (w/w):

  • Toplam Azot (N): %18
  • Üre Azotu (N): %18

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

Özellikler:

  • Bitkinin vejetatif gelişimini düzenler
  • Fotosentez hızını arttırır
  • Meyve tutum ve meyve gelişimini destekler
  • Bitkilerin polinizasyon ve çiçeklenme öncesinde Azot (N) ihtiyacı karşılar ve nükleo protein artışına olumlu etkisi vardır