TURBO POTAS | 3 – 0 – 30 | NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik (w/w):

 • Toplam Azot (N): %3
 • Üre Azotu (N): %3
 • Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O): %30

Uygulama Yeri-Şekli-Zamanı-Dozu:

 • Sebzeler

  • Yapraktan: 100 cc / 100 L
   100 cc / da
 • Meyveler

  • Yapraktan: 100-150 cc / 100 L
 • Zeytin

  • Yapraktan: 150 cc / 100 L
 • Bağ

  • Yapraktan: 100-150 cc / 100 L
 • Pamuk

  • Yapraktan: 100-150 cc / da

Özellikler:

 • Özel formülasyonu sayesinde toprakta kil minerallerince tutulması engellenmiş ve etkisi arttırılmıştır
 • Bitkinin sulama dengesizliklerine göstereceği olumsuz tepkiyi azaltır
 • Uygulanan pestisitlerin olumsuz etkisini giderir
 • Meyve kalite değerlerini ve albeniyi yükseltir