×

ÜRETİCİ BİLGİ REHBERİ

Anasayfa Üretici Bilgi Rehberi Bağ

ASMA KÖK URU (Agrobacterium vitis) (Syn: A. Tumefaciens Ophel and Kerr.)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Optimum gelişme sıcaklığı 25-28ºC, maksimum 35ºC’dir. Alkalitopraklarda etmen daha hızla yayılabilmektedir. Steril bir toprakta 1 yıldan fazla yaşayabilir.

GENEL BİLGİLER

Köklerdeki lentiseller, herhangi bir nedenle açılmış yara yerleri, aşı noktaları ve toprak üstü organlardaki yara yerlerinden (don, dolu, mekanik zararlanma, vs.) giren bakteri, plasmidinibitkihücresineaktarır.Bitki hücrelerinin tümör hücresi haline dönmesi sonucunda başlangıçta küçük, yumuşak,ten rengi ve düzgün yüzeyli urlara neden olur. Urlar giderek büyür, renkleri koyulaşır, sertleşir ve yüzeyleri pürüzlü bir görünüm alır . Yaşlı urlar parçalanarak toprağa dökülürler. Etmen, diğer konukçularındaki belirtiler dışında, asmada toprak üstü organlarda (gövde, dal, sürgün gözler vs.) urlar oluşturmaktadır. Genç dönemde enfeksiyon oluşursa gövdede önce güç fark edilen kabartılar oluşur. Kabartılar çatlar, giderek yara halini alır.

Kültürel Önlemler

Etmenle bulaşık fidanlıklardan fidan alınmamalıdır. Bağ plantasyonları bakteriyle bulaşık olmayan topraklarda tesis edilmelidir.Hastalıklı bitkiler sökülerek üretim alanından uzaklaştırılmalıdır. Asmanın söküldüğü yerin taç izdüşümünde 30 - 40 cm derinlikte tecrit çukuru açılmalı ve içerisi sönmemiş kireçle doldurulmalıdır.

BAĞ KÜLLEMESİ (Uncinula necator)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Optimum gelişme sıcaklık isteği 20-27ºC arasındadır. Bununla birlikte 6-32ºC arasında fungal gelişme olabilir, 35ºC üzerinde konidium çimlenmesi engellenir. 36ºC’ta 10 saatte, 39ºC’ta ise 6 saatte ölürler

GENEL BİLGİLER

Külleme hastalığı, asmanın tüm yeşil organlarında(yaprak, sap, sürgün, salkım) görülür. Yaprakların her iki yüzeyi de enfeksiyonlara duyarlıdır. Konukçu dokusu üzerindeki miselyumlar, konidioforlar ve konidiler grimsi beyaz tozlu veya pudramsı bir görünümdedir.İlkgelişmedöneminde genç yapraklarda hastalık güç fark edilir. Bazen enfekteli yaprakların üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen klorotik veya parlak lekeler görülür. Yaprak yaşlandıkça parlaklığını kaybeder, kalınlaşır, gevrekleşir ve kenardan içe doğru kıvrılır. Sürgünler yeşilken enfekteli kısımlar siyaha yakın koyu kahverenginde, kışın bu lekeler kırmızımsı kahverengine dönüşmektedir. Salkımda, hastalığa erken yakalanan taneler küçük kalır. İrileşebilmiş veya olgunlaşmadan hemen önce yakalanmış tanelerin sapı doğrultusunda çatladığı görülür. Tanelere ben düşme devresine kadar salkımlar enfeksiyonlara duyarlıdır. Hastalık Türkiye’nin tüm bağ bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir.

Kültürel Önlemler

Külleme ile bulaşık çubuklar budanmalı, asmada iyi hava sirkülasyonu ve güneşlenme sağlanmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖSÜ (Uncinula necator)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Inkubasyon süresi; 15°C’de 8-9 gün, 20°C’de 5 gün, 25°C’de 4 gündür. Hava sıcaklığı 30°C’yi aştığında fungus ölür. 6°C’nin altında ise yaşam fonksiyonlarını durdurur.

GENEL BİLGİLER

Mildiyö hastalığı, sürgünler henüz 25 cm iken görülmeye başlar. Yaprağın üst kısımlarında hafif yağ lekeleri meydana gelir. Bu yağ lekeleri sarımtırak renklidir, altında beyaz renkli bir fungal örtü oluşur, lekeler büyüdükçe ortaları kızarır ve dökülür. Enfekteli yapraklar tane enfeksiyonları açısından önemli inokulum kaynağıdır. Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgün kurur. Çiçek salkımlarında da görülebilir. Çiçekler adeta fungusla örtülür, kısa zamanda kahverengiye dönüşüp kuruyup dökülür. Taneler küçük iken çok duyarlıdır, olgunlaştıkça duyarlılık azalır. Enfekteli taneler beyaz çeşitlerde mat grimsi yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya döner. Mildiyö hastalığı asmanın tüm yeşil kısımlarını ve doğrudan ürünü etkilediği için ekonomik önemi büyüktür.

Kültürel Önlemler

Bağın altı temiz tutulmalı Bağ fazla sulanmamalıdır.

KAV HASTALIĞI (Stereum hirsutum)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Fungal bir hastalık olup, hasta bitkilerin köklerinde, bitki artıklarında ve toprakta kışı geçirir.

GENEL BİLGİLER

Öncelikle tek bir sürgünde kurumalar görülür ve zamanla tüm bitkiyi kaplar ve asmanın yok olmasına neden olur. Yaprak damar arlarında renk açılmaları şeklinde başlar ve tüm yaprağı daha sonrada sürgünleri enfekte ederek ekonomik kayıplara yol açar.

Kültürel Önlemler

Hasta omcalar kesilip araziden uzaklaştırılmalı, kesilen bölgeler aşı macunu ile kapatılmalı, budama alet ekipmanları her seferinde dezenfekte edilmeli, tamamen kuruyan asmalar araziden sökülmeli, imha edilmeli ve söküldüğü yerler kireçlenerek 4-5 yıl bağ dikilmemelidir.

BAĞDA ÖLÜKOL (Phomopsis viticola Sacc.)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Fungus kışı beyazlaşan sürgünler üzerinde siyah renkli piknitler halinde ve sürgünün enfekte olmuş dip gözleri içinde misel halinde geçirir. Optimum sıcaklık 12-15ºC’dir. Buna karşılık 0-22oC arasında da spor çıkışı görülebilir.

GENEL BİLGİLER

Başta sürgünler olmak üzere , yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, taneler hastalığa yakalanabilir. Türkiye’ de hastalık daha ziyade sürgünlerde kendini göstermektedir. Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan kısımda, lekeler ve çatlamalar görülür. Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşir, gayri muntazam siyah çatlak ve yaraları oluştururlar. Yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir, ve sürgün kurur. Hastalık “sürgün kuruması” adıyla da bilinmektedir. Enfekte olmuş yapraklar sararır, buruşur,kenarlarıyırtılırveküçükkalır. Hastalanmış salkım ve tane saplarında lekeler oluşabilir. Çatlayan, uzunluğuna yarılan sürgünler, sonbaharda beyazlaşarak hastalığın tipik şeklini alırlar. Ölükol hastalığı sonuçta asmanın kendisini kuruttuğu için ekonomik önemifazladır.

Kültürel Önlemler

Budama zamanında yapılmalı ve hasta çubuklar dipten kesilmelidir. Budama artıkları kesinlikle bağda bırakılmamalıdır.

BAĞDA KURŞUNİ KÜF (Phomopsis viticola Sacc.)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Enfeksiyon için mutlak su damlasına veya %90 orantılı neme ihtiyaç vardır ve optimal sıcaklık 15-20°C’dir. Inkubasyon süresi 3-5 gün arasında değişmektedir.

GENEL BİLGİLER

Hastalık, elverişli koşullarda bitkinin tümyeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık olarak salkım ve tanelerde zarar yapar. Taneler önce 3-5 mm çapında, yuvarlak, pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür, büyüdükçe rengi de koyulaşır. Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk, etli kısmından kolayca ayrılır. Hastalık ilerledikçe salkım ve taneler grirenkte bir küf tabakasıyla kaplanır. Taneler çatlar, çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi bir hal alırlar. Beyaz çeşitlerde taneler kahverengi, koyu renkli çeşitlerde ise kırmızımsı renkte olurlar. Olgunlaşmış salkımlarda doğrudan ürün kaybına neden olmaktadır. Hava şartlarının fungusun gelişmesine uygun gittiği yıllarda bu kayıp daha fazla olmaktadır.Hastalık, özellikle geç hasat edilen üzüm çeşitlerinde yaygınlık göstermektedir

Kültürel Önlemler

Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır. Güneşlenme ve havalanma için iyi bir yaz budaması yapılmalıdır. Asmalar üzümlerin olgunluk devresinde fazla sulanmamalıdır.

KISA BOĞUM HASTALIĞI (Fan leaf - Yelpaze Yaprak Virüs Hastalığı)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

Sıcak ve güneşli iklimde kısa boğum virüsü asmaları öldürebilmektedir. Nematod herlarva döneminde virüsü nakledebilir. Nematodun kökteki zararı virüsün bitkiye nakledilmesi için yeterlidir.

GENEL BİLGİLER

Kısa boğum virüsü bağ yapraklarında karakteristik şekil bozuklukları meydana getirir.Yaprak damarları anormal şekilde dağılarak yaprağa bir yelpaze görünümünü verir. Birçok asma varyeteleri yelpaze yaprak şeklini göstermediği halde hafif simetri bozukluğu ve yaprak ufalması göstermektedirler. Yeni enfekteli asma yapraklarında halka veya çizgiler şeklinde ve yağ lekesi şeklinde belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler kaybolduktan sonra bunların yerini sistemik yeşil veya sarı mozaik lekeleri alır. Kısa boğum virüsünün damar bantlaşma belirtileri meydana getiren ırkı bazı asma varyetelerinin yapraklarında karakterize olan sarı damar bantlaşma belirtileri oluşturur. Kısa boğum virüsü ile enfekteli asmaların sürgünleri virüssüz olanlara nazaran kısa ve muntazam olmayan boğum aralarına sahiptir. Yan sürgünlerin oluşumu ince ve sık olduğundan asmaya çalı görünümünüverir.Kısaboğumda ayrıca karşılıklı çift boğumve çift göz ile salkımlarda , filizlerde ve yaprak saplarında yassılaşmalar çok sık görülür.

Kültürel Önlemler

Kısa boğum virüsü,Kamalı nematodla taşındığı için, yeni bağlar nematodsuz topraklarda kurulmalıdır. Genellikle hastalıkla çok bulaşık eski bağ topraklarına yeni tesis yapmaktan kaçınılmalı veya iyi bir ilaçlamadan sonra dikim yapılmalıdır. Üretim materyali olarak kullanılacak anaç ve aşı kalemleri virüssüz asmalardan alınmalıdır

BAĞ FİLOKSERASI (Viteus vitifolii Fitch.) (Hom.: Phylloxeridae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

ENFEKSİYON KOŞULLARI

%60’ tan az kum ihtiva eden topraklarda toprağın tipine göre Bağ Filokserası’na dayanıklı,toprağın kireç oranına, üzerine aşılanacak asma çeşidine ve bölgeye uyabilen anaçlar kullanılır.

GENEL BİLGİLER

Kök filokserasının, köklerde beslendikleri yerlerde emgi sonucu şişkinlikler meydana gelir. İnce köklerde meydana gelen 2.5-4 mm boyundaki yumrucuklara “Nodozite” kalınlaşmış ve sertleşmiş kökler üzerindeki büyük yumrulara “Tuberosite” denir. Nodozite ve tuberositelerin çürüyüp dağılmaları ve bu durumun devamı asmanın toprakaltı organlarının kaybolmasına dolayısıyla asmanın kurumasına neden olur. Bağ Filokserası’yla bulaşık olan bağlarda zamanla sürgünlerde genel bir durgunluk,asmada zayıflık,yapraklarda küçülmeler ve sararmalar görülür. Boğum araları daralır, çubuklar odunlaşmadıklarından kışın soğuktan etkilenirler. Bu belirtilere paralel olarak salkımlarda tanelerin seyrekleştiği, normal şekerlenme ve renklenmenin olmadığı görülür. Asmalar birkaç yıl içinde ağır bir durgunluk göstererek kururlar. Bu tip asmalar bağın içinde kümeler halindedir.

Kültürel Önlemler

Kök Filokserası’nın pratik bir kimyasal mücadelesi yoktur. Bağ Filokserası’na karşı yapılacak mücadele, önceden korunma şeklinde olmalıdır. Bunun için, bulaşık olmayan alanlara kurulacak bağ plantasyonlarında,yine Bağ Filokserası ile bulaşık olmayan köklü veya köksüz bağ çubuğu kullanılması gereklidir. Bu nedenle de çubuklar dikimden önce mutlak fümige edilmelidir.

UNLU BİT [Planococcus citri Risso (Hom.: Pseudococcidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Unlu bit sıcak ve nemli yerleri seven bir zararlıdır. Bu nedenle ilkbahar ve yaz mevsiminde, orantılı nem yüksek olduğu zaman Unlubit popülasyonu yükselmekte, kurak geçen yıllarda zarar daha az olmaktadır.

GENEL BİLGİLER

Zararlı, asmanın her tarafına yayılarak yaprak, sürgün, salkım ve gövdede zarar yapar. Bitki özsuyunu emerek asmanın zayıflamasına, üründen düşmesine neden olur. Unlubit’in salgıladığı tatlımsı maddeler saprofit mantarların gelişmesi için iyi bir ortam sağlar. Meydana gelen fumajin asmaların her tarafını kaplayarak siyahlık yapar, özümlemeye engel olur ve buna bağlı olarak üzümün kalitesi düşer.

Kültürel Önlemler

Bulaşma görülen bağlarda, bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, salkımların havalanması temin edilmelidir. Ayrıca kışın budama yapılırken kabuklar soyulup yakılırsa, zararlı yoğunluğu önemli ölçüde azalmış olur.

DÜRMECE (BAĞ PİRALİ) (Sparganothis pilleriana)
Schiff. (Lep.: Tortricidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Larvalar, yumurtadan çıkar çıkmaz toprakta ve kuru yapraklar altında beslenmeksizin sonbahar ve kışı geçirirler. İlkbaharda gözlerin patlamasıyla kışlama yerini terk edip uyanan gözlere giderler ve orada beslenirler.

GENEL BİLGİLER

Gözlerin patlamasıyla açılan gözlere gelen larvalar bunları kemirerek, delerek gelişmelerini engeller. Yaprakların ve sürgünlerin oluşmasıyla onları kıvırarak birbirlerine yapıştırır, yaprakları zarf şeklindedürerekiçinde beslenirler. Bu nedenle bu türe “Dürmece” adı verilmektedir. Çiçek salkımlarındaki zararları dolayısıyla meyvenin seyrekleþmesine neden olurlar. Çok bulaşık asmalarda korukları delerek, galeri açarak zarar verirler.

Kültürel Önlemler

Zararı saptanan bağlarda kış sonu temizliği, larvaların kışladığı kurumuş yaprakları yok etmek zorunludur. Ayrıca konukçusu olan diğer bitkiler de bağın içinde ve kenarında bulundurulmamalıdır.

BAĞ YAPRAK UYUZU(Eriophyes vitis Pgst.) (Acarina: Eriophyidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

E. vitis kışı gözlerde tüylerin arasında kalın ve ince dalların çatlaklarında ergin halde geçirir. İlkbaharda havaların ısınmağa başlaması ile beraber yeni oluşan yapraklara geçerek beslenmeğe başlar.

GENEL BİLGİLER

E. vitis bağ yapraklarını alt yüzeyinde emgi yapar. Emgi yerlerinde önce gümüş renginde küfümsü görünümde alanlar oluşur. Bu grimsi renk daha sonra kahverengine dönüşür ve yaprağın üst yüzüne doğru kabartılar meydana gelir.Çok ağır bulaşmalarda ender olmakla beraber yaprağın üst yüzünde de beslenir.Zararlı genellikle asmanın yapraklarında bulunur. Bazen çiçek tomurcuklarında ve çiçeklerde beslendiği de görülmüştür. Yapraktaki beslenme ilkbaharda gözler açılırken başlar, geç sonbahara kadar devam eder . Bütün üzüm çeşitlerinde zararlıdır.

İKİ NOKTALI KIRMIZI ÖRÜMCEK(Tetranychus urticae Koch.) (Acarina:Tetranychidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Haziran ayında havanın da ısınmasıyla beraber popülasyonda artış başlar ve yapraklarda da zararlı popülasyonuna paralel olarak sararma ve daha sonra da kurumalar görülür.

GENEL BİLGİLER

Bağda yaprakları emmek suretiyle zararlı olur. Beslenme esnasında yapraktaki parankima hücrelerini önce parçalar ve sonra öz suyunu emer. Bunun sonunda yaprak renginde değişmeler meydana gelir, ilk beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekeleri görülmeye başlar. Bu lekeler başlangıçta açık sarımsı ve küçük odacıklar halindedir. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi lekeleri daha çoğalır ve göze çarpar. Yapraklar önceleri sararır, daha sonra kurur ve dökülür. Genellikle yaprağın alt yüzünde beslenirler ve beslendikleri yerde ağ meydana getirirler. Yaprağın üst yüzünde beslenmeleri daha az olur.

Kültürel Önlemler

Bağda yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir.

BAĞ MAYMUNCUKLARI(Otiorhynchus spp.) ASMA HORTUMLU BÖCEĞİ (Megamecus shevketi Marsch.)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Kışı ergin halde yere düşmüş yapraklar ve asma kabukları altında geçirirler. İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken erginler asmalara tırmanarak kabaran gözleri uç kısmından taban kısmına doğru kemirirler.

GENEL BİLGİLER

Erginler ilkbaharda kabarmakta olan gözleri, genç aşıları, filizleri daha sonraları yaprakları yemek suretiyle zarar meydana getirirler. Gözlerde beslenmeleri sonucu gözün açılmamasına neden olurlar. Bunların zararına uğrayan bir bağ uzaktan bakıldığında don vurmuş bir görünümdedir. Yapraklardaki zararı damar aralarını genişçe, muntazam, sadece yaprak damarları kalacak şekilde yemek suretiyle olur. Yaprak tipik bir dantela görünümü alır. Zararlının larvaları asmanın kökleri ile beslenirler. Yoğun larva hücumuna uğrayan asmalar ya tamamen kurur veya cılız kalıp verimden düşer. Bilhassa yeni kurulmuş bağlardaki zarar önemlidir. Maymuncuklar polifag zararlılardır.

Kültürel Önlemler

Kışlayabildiği barınak yerleri yok edilmeli, bağ yabancı otlu olmamalıdır.

THRIPS (Anaphothrips vitis)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Erginlerin bir çift dar yapılı kanatları vardır. Ön ve arka kanatlar basit damarlıdır. Kanatların etrafı saçak şeklinde kıllarla çevrilidir. İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken yeni oluşan yapraklara geçerler. Erginler yumurtalarını yapraklara ve tomurcukların içine gömer veya üzerine bırakır. Yeni çıkan larvalar da ergin gibi beslenir

GENEL BİLGİLER

Thripsler bağda sürgün, yaprak, tomurcuk, çiçek gibi genç dokulara yumurta koymak ve özellikle beslenmek suretiyle zararlı olurlar.

Gözlerin uyanmaya başlaması ile birlikte sürgünün içine giren erginler, genç yaprakların genellikle alt yüzünde beslenir ve buraların suyunu emerek boşaltırlar. Bunun sonucu genç yapraklar kıvrılır, kurur ve sürgünlerin büyümesi duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk alır. Emgi yerleri zamanla kurur ve yaprağın genel büyümesinden dolayı yırtılır, yaprak delik deşik olur ve düşer. Çiçek tomurcuğu saplarını da emerek çiçeklerin dökülmesine neden olurlar. Taneler saçma iriliğine ulaştığında beslenmesi durumunda ilerdeki dönemlerde kabuk üzerinde deformasyonlar oluşur

Kültürel Önlemler

Bağın çevresinde ve içinde kışlayabileceği yerler yok edilmeli, konuklayabileceği diğer bitkiler de bağın içinde veya etrafında bulundurulmamalıdır.

SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana Den.-Schiff.) (Lep.: Tortricidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Salkım güvesi kışı asma kabukları altında pupa halinde geçirir. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkta kelebekler görülür. Ak- şamüstü sıcaklığın +10ºC’ nin üstünde olduğu saatlerde uçuşmaya başlarlar.

GENEL BİLGİLER

Salkım güvesi larvaları bağda tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle zararlı olurlar.Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak çilkimleri küme haline getirir. Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. Bu nedenle de zarar derecesine göre ilerde çok seyrek veya az seyrek taneli salkımlar oluşur.Koruk ve olgun tanede zararı;tane içinde beslenmesi suretiyle gerçekleşir. Bu beslenme bir tane içinde olmayýp, birden fazla tanede larvanın yer değiştirmesiyle olur. Olgun üzümde beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. Ayrıca olgun tanelerden akan şekerli su saprofit fungusların çoğalmasına da neden olur ve meydana gelen zarar kolaylıkla görülür Salkım güvesi yurdumuz bağlarının tümünün ekonomik öneme sahip bir zararlısıdır. Ürünü hem kalite hem de kantite yönünden etkiler. Yaş üzüm ihracatında ambalajlamada sorun olarak karşımıza çıkar. Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların kalitesi düşük olur.

Kültürel Önlemler

Aralamayı ve uç alma, asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapılmalıdır.

BAĞ SALKIM MAYMUNCUĞU (Strophomorphus ctenotusDesbr.) (Col.:Curculionidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

İlkbaharda salkımlarda çiçek tomurcuklarının ayrılmaya başladığı dönemde, mevsim şartlarına bağlı olarak Nisan ortalarından itibaren ilk erginler görülür.

GENEL BİLGİLER

Erginler çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden, tanelerin yaklaşık olarak bezelye büyüklüğünü aldığı döneme kadar taze yaprakları, filizleri ve salkımda kısmen açılmak üzere olan çiçek tomurcuklarını, yeni tutmuş veya saçma tanesi iriliğine erişmiş taneleri ve tane saplarını yemek suretiyle zararlı olur. Salkımlar, zarar sonucunda çok seyrek taneli olarak teşekkül eder. Popülasyon yoğunlu- ğunun yüksek olduğu durumlarda, üzerinde hiç tane bulunmayan veya sadece bir kaç tane bulunan “salkım iskeletleri” görülebilir. Böylece zarar doğrudan ürüne yönelik olup, yer yer %100 e kadar yükselebilir. Salkımlarda tane kaybına yol açan bu beslenme, asıl zararı oluşturur. Bu arada yapraklarda damarlar kalacak ve dantela görünümlü yenikler bırakacak şekilde beslenirler. Bazen de yaprak sapında uzunlamasına beslenir ve yaprağın tamamen kurumasına sebep olurlar. Zararlının yapraklara verdiği zarar, salkımlara verdiği zarar yanında önemli değildir.

Kültürel Önlemler

Çıkan obur sürgünler (yaz sürgünleri), tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar kopartılmamalıdır.

BAĞ YAPRAK PİRELERİ (Asymmetrasca (Empoasca) decedens Paoli, Empoasca decipiens Paoli )

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Kışı ergin döneminde çeşitli bitkilerin yapraklarında geçirirler. İlkbaharda havalar ısınınca asma yapraklarında beslenirler. Yılda üç döl vermektedirler.

GENEL BİLGİLER

Ergin ve nimfler yaprakların alt yüzündeki bitki doku ve damarlarında emgi yaparak beslenirler. Yaprakların sokulup emilen yerlerinde soluk renkli lekeler, yaprak kenarlarında renk açılmaları meydana gelir, emilen yerler zamanla kahverengileşir ve kurur. Yaprak dökümü nedeni ile çubuklar kışa zayıf girer, ilkbaharda gelişme zayıf olur. Yoğunluklarının fazla olduğu yıl ve yerlerde ekonomik düzeyde zararlı olurlar.Empoascaspp. Polifagtir.

HAZİRANBÖCEĞİ (Polyphylla fullo L.) (Col.:Scarabaeidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Haziranböceği larvası asmanın kökünde zararlıdır. Özellikle kumsal yerlere yeni dikilmiş asma çubuklarını ve daha önceden dikilmiş asmaların toprak altı kısımlarını kemirmek suretiyle zarar yaparlar.

GENEL BİLGİLER

Erginler Haziran ayının ikinci yarısı ile Temmuz ayının ilk yarısı akşam üstü güneş battıktan sonra uçuşur, çiftleşir ve tekrar toprağa girerler. Çiftleşen dişiler yumurtalarını toprağın 18-20 cm derinliğine gruplar halinde bırakırlar. Yumurtalar Temmuz ayı sonlarına doğru açılır ve çıkan larvalar ilk önce toprağın humusu ile beslenirler. Ağustos-Eylül ayında ikinci dönem larva olurlar, köklerde beslenmeye başlar ve kışı bu dönemde geçirirler. Mart ayında tekrar beslenmeye başlar, Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı içinde üçüncü dönem larva olurlar. Bu dönem larvalar da bütün yaz boyunca beslenir, kışı istirahat halinde geçirdikten sonra ilkbaharda bir süre zararına devam eder. Prepupa ve pupadönemlerinigeçirerekerginolur. Genellikle 2-2,5 yılda bir döl verir.

Kültürel Önlemler

Haziranböceği yumurta bırakmak için otlu yerleri tercih ettiğinden bulaşık alanları otlu bırakmamalı, larvaların hareketli olduğu ilkbahar ve yaz aylarında toprak işlemesi yapmak suretiyle larva ve yumurtalar güneş ışınları ile karşı karşıya bırakılmalıdır.

BAĞ GÖZ KURDU (Theresimima ampelophaga Bayle) (Lep.: Zygaenidae)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Bağ göz kurdu kışı asma kabukları altında, gövdedeki çatlaklarda ve gizli yerlerde üçüncü veya dördüncü dönem larva halinde geçirir. İlkbaharda Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında hareket ederler.

GENEL BİLGİLER

Bağ göz kurdu monofag bir zararlı olup sadece kültüre alınan asmalarda ve yabani asmalarda zarar yapar. Larvalar ilkbaharda gözlere doğru tırmanırlar ve gözün içini yiyerek, gözün ölmesine neden olurlar. Böyle bir bağa uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görünür. Zararlının ikinci döl larvaları ise yaprakların damar aralarını zargibikalacakşekildeyerler. Ancak gözdeki zararı yapraktaki zararından daha önemlidir. Gözler uyanırken bir asmada 10-12 larva bulunduğunda %100, 3-4 adet larva bulunduğunda %40-50 civarında bir zarar meydana gelebilir. Bir asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde dahi ürünün azalmasına neden olur. Ürünü kantite yönünden etkiler.

Kültürel Önlemler

Kışı larva halinde kabuk altında geçirdiğinden, ilkbahara girerken kesilen çubuklar uzaklaştırılmalıdır.

BAĞ TRIPSLERI (Anaphothrips vitis Pries., Drepanothrips reuteri Uzel,Haplothrips globiceps Bagnall)

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

Kışı ergin halde asma kabukları altında veya toprakta bulunan bitki artıkları arasında geçirirler. İlkbaharda gözler uyanmağa baþlarken yeni oluþan yapraklara geçerler. Erginler yumurtalarını yaprak ve tomurcuğa bırakırlar.

GENEL BİLGİLER

İlkbahardagözlerinaçılması ilebirlikte görülür ve bütün bir vegetasyon süresince zararlarına devam ederler. Yaprakları emmek suretiyle onların kurumasına ve dolayısıyla da ürünün azalmasına neden olurlar. Manisa ilinde yapılan çalışmaya göre Tripslerin yaprakta meydana getirdiği zarar %43.84 olarak saptanmıştır. Tripsler bağda sürgün , yaprak, tomurcuk, çiçek ve tane gibi. genç dokulara yumurta koymak, özellikle beslenmek suretiyle zararlı olurlar. Gözlerin uyanmağa başlaması ile birlikte sürgünün içine giren ergin, genç yaprakların genellikle alt yüzünü emer. Epidermis hücrelerini boşaltır. Bunun sonucu genç yaprak kıvrılır, kurur ve sürgünlerin büyümesi duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk alır. Emgi yerleri zamanla kurur ve yaprağın genel büyümesinden dolayı yırtılır, yaprak delik deşik olur ve düşer. Yapraktan başka çiçek tomurcuğu saplarını emer ve onların dökülmesine neden olur. Ayrıca koruk döneminde tanelere yumurta bırakırken açtığı yaranın etrafındaki doku hale şeklinde beyazlaşır.

Kültürel Önlemler

Bağın çevresinde ve içinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmelidir.

SPRINTER PLUS

NP Gübresi Harmanlanmış

Bağ fidanlarının kök gelişimi toprak sıcaklığı ile de yakından ilgilidir. Toprak sıcaklığı 15°C olduğunda köklerin gelişimi zayıftır. 20°C'de yan kökler oluşmaya ve 25°C'de ana kök uzamaya başlar.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
SEATON SUPERMIX

NK’lı Katı Organomineral Gübre

Bitki sürgün gelişimini sağlar. Yaprakların ve sürgün uzunluğunun istenilen noktaya gelmesinde önemli bir üründür.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
THERAPY

Azotlu Gübre Çözeltisi

Bitki sürgün gelişimini sağlar. Yaprakların ve sürgün uzunluğunun istenilen noktaya gelmesinde önemli bir üründür.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ELFER ZnP

NP Gübre Çözeltisi

Salkım gelişimini sağlar. Özellikle oksin yapı taşını oluşturarak iskelet kurumasını önler.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
TRANSPORTER

Mikro Besin Elementleri Karışımı

Çinko (Zn): Noksanlığında ilk belirti, küçük yaprakların kenarlarında keskin dişlerin görülmesidir. Yapraklar asimetriktir, yaprağın bir yanı diğerinden daha büyüktür. Damar araları açık yeşilden sarıya döner, kırmızı ve siyah çeşitlerde ise kızarır.
Manganez (Mn): Manganez noksanlığı yaz başlangıcında alt sürgünlerin yapraklarının renklerinin açılması, daha sonra da damarlar arasında küçük, sarı lekelerin görülmesiyle başlar.
Demir (Fe): Demir noksanlığında, ince damarların aralarındaki klorofil kaybı yaprak kenarlarından başlar, damar aralarında devam eder. Yapraklar kuruyup dökülebilirler. Verimin azalması söz konusudur.
Magnezyum (Mg): Magnezyum noksanlığı; ilkbaharda, küçük, kahverengi-yeşil lekelerin yaprak kenarlarında ve damarlar arasında görülmesiyle başlar.
Bor (B): Bor noksanlığında ilk belirtiler, çiçek öncesinde sürgün ucuna yakın sülüklerin renk ve şekillerinin bozulması, nekrotik bir hal alıp kurumalarıdır. Çiçek salkımları ölür. Yaprak sapları kısa, kalındır , üzerlerinde bazen uzunlamasına lezyonlar veya nekrotik oyuklar görülür.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
REAL

NP Gübresi Harmanlanmış

Kalsiyum noksanlığında, yaprak kenarlarında dar bir nekrotik alan görülür. Bu nekrotik alan zamanla yaprak sapına doğru ilerler. Yeni büyüyen salkımlar uçtan kurumaya başlar. Kalsiyum yapraktan bor ve potasyum ile kullanıldığında daha etkin bir kullanım olur

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ELFER - K

NK Gübre Çözeltisi

Potasyum noksanlığında, büyüme mevsiminin başlangıcında yaprakta bir renk açılması, yaprak kenarlarında pek az sayıda nekrotik lekeler oluşur. Kuru havanın devamlılığına bağlı olarak nekrotik lekelerin sayısı, büyüklükleri, şekilleri değişerek artar. Yaprak kenarları yukarı veya aşağı kıvrılır. Yaz sonunda yaşlı yaprakların rengi mor, kahverengiden koyu kahverengiye döner (kara yaprak). Özellikle kuru mevsimlerde bu noksanlığa sık rastlanır.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
BRAVO - K

NK Gübresi Harmanlanmış

Potasyum noksanlığında, büyüme mevsiminin başlangıcında yaprakta bir renk açılması, yaprak kenarlarında pek az sayıda nekrotik lekeler oluşur. Kuru havanın devamlılığına bağlı olarak nekrotik lekelerin sayısı, büyüklükleri, şekilleri değişerek artar. Yaprak kenarları yukarı veya aşağı kıvrılır. Yaz sonunda yaşlı yaprakların rengi mor, kahverengiden koyu kahverengiye döner (kara yaprak). Özellikle kuru mevsimlerde bu noksanlığa sık rastlanır.

ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM