×

ÜRETİCİ BİLGİ REHBERİ

Anasayfa Üretici Bilgi Rehberi Biber

KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI (Phytophthora capsici)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Hastalık etmeni etkilediği bitkinin gelişme dönemine bağlı olarak biber bitkilerinin kök, gövde, yaprak ve meyvelerini hastalandırır.

GENEL BİLGİLER

Fungal bir hastalık etmeni olup, biber bitkilerinin en önemli hastalık etmenlerinden biridir. Hastalık etmeni ayrıca çökerten, kök çürüklüğü, gövde vemeyve çürüklü- ğüne de neden olabilir. Hastalık etmeni biberden başka, patlıcan, domates, kabak, hıyar, kavun gibi bir çok sebze ve yabani bitkileri hastalandırmaktadır. Fungus toprakta doğal olarak bulunur. Aşırı toprak nemi, sıcaklık ve nemli hava koşulları olduğu dönemlerde, gelişmenin her devresinde bitkiler enfekte olabilir. Fungus olumsuz kosulları dayanıklı olan eşeyli üreme organı oosporlar yardımı ile geçirmektedir.

Tarla koşullarında hastalık ilk önce şiddetli yağmurlardan sonra su birikintisinin fazla olduğu alçak alanlarda ortaya çıkmakta ve daha sonra buralardan diğer alanlara yayılır. Fungus için elverişli koşullar 18° C' nin üzerindeki nemli topraklar, yüksek hava nemi ve hava sıcaklığının 24-29° C olduğu zamanlardır. Hastalık etmeni etkilediği bitkinin gelişme dönemine bağlı olarak biber bitkilerinin kök, gövde, yaprak ve meyvelerini hastalandırır. Hastalık genelde sıra üzeri ya da dairemsi olarak etrafındaki bitkilerde aynı zamanlarda görülmektedir. Fungus tarafından enfektelenen fideler toprak seviyesinden itibaren yan yatmaktadır.

Kültürel Mücadele :

1.Dayanıklı bitkiler tercih edilmeli.
2. Hastalıktan ari ve drenajı iyi topraklar seçilmeli.
3. Bitkileri su stresinde bırakmamalı.
4.Hastalıklı bölgelerde dikkatli çalışılmalı, sağlıklı alanlara toprak, alet ve hasta bitkiler taşınmamalı.
5. Tarla koşullarında bitkilerin kök boğazı direkt olarak su ile temas etmeyecek şekilde dikilmeli.
6.Aşırı sulamadankaçınılmalı, subirikimi engellenmeli ve yapılabilirse damlama sulama tavsiye edilmeli.
7. Hastalıklı bitkiler hemen uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir.

BAKTERİYEL LEKE (X. Campestris pv.vesicatoria)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Erken dönemlerde etkilenen bitkilerde genellikle bodurluk belirtisi görülürken, geç ya da şaşırtıldıktan sonra enfektelenen bitkilerde erken yaprak dökümleri görülmektedir.

GENEL BİLGİLER

Bakteriyel etmen olup, domates, biber ve yabancı otlarda ortaya çıkmaktadır.Hastalıktan dolayı kayıplar hemtohum yataklarında hem de üretim alanlarında görülebilir. Eğer bitkiler tohum yataklarında bulaştı ise, hastalık belirtileri bitkilertarla ya da sera gibi yetiştirme yerlerine şaşırtıldıktan sonraki 6 hafta içerisinde görülmeye başlar ve hemen hemen tüm bitkilerde ortaya çıkabilir. Erken dönemlerde etkilenenbitkilerdegenelliklebodurlukbelirtisigörülürken, geç ya da şaşırtıldıktan sonra enfektelenen bitkilerde erken yaprak dökümleri görülmektedir. Bu yaprak dökümünden sonra meyveler de de belirtiler görülür ve aşırıyaprakdökümünedeniyledebitkilergüneşyanığıgibi sekonder zararlanmalara maruz kalabilir. Bakteriyel etmen hastalıklı bitkilerin sayesinde aylarca tohum yataklarında ve tohum üzerinde canlılığını muhafaza edebilir.Bakteriyel etmen, tarlada bırakılmış bitkilerin kök ve gövdelerinde, yabancı otlar üzerinde canlılığını korur ve diğer sezona bakteriler taşınmaktadır. Toprakta ise uzun süre canlılığını koruyamayabilir. İlk bulaşma tohum, bulaşık şaşırtılmış fide, yabancı otlar ve bulaşık bitki ve toprak ile olabilir. Bakterinin giriş yerleri işleme esnasında açılmış yaralar ve doğal açıklardır. Yüksek nispi nem ve sıcaklıklar bitki enfeksiyonu için uygun koþullardır. Yüksek nitrojen seviyesi azalan hastalık şiddeti ile ilişkilidir.

Teknik olarak patojen 3 ırka ayrılmaktadır: bunlardan birincisi domates ırkı olup, tüm biber çeşitleri de (sınırlanmış nekrotik lekeler oluşturur) aşırı şekilde duyarlıdır. İkincisi bir biber ırkı olup, yine biber çeşitleri duyarlıdır. Üçüncüsü biberin 2. ırkı olup, biberlerlerde tek gen tarafından kontrol edilen hipersensitif bir reaksiyona neden olmaktadır. Bunlardan domates ve biberin 1. ırkı tüm dünyada görülmekte, ama biberin 2. ırkı daha sınırlı bölgelerde ortaya çıkmaktadır.

BAKTERİYEL GÖVDE VE MEYVE ÇÜRÜKLÜĞÜ (Pectobacterium carotovorum)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Hastalık etmenini genellikle sıcak aylarda görmek mümkündür. 30-35° C hastalık etmeninin gelişmesine uygun sıcaklıklardır.

GENEL BİLGİLER

Bakteriyel bir hastalık etmeni olup,bir çok tek yıllık bitkiyi hastalandırmaktadır. Hastalık etmeni toprakta serbest halde ya da bitki artıklarında canlı kalabilir. İnfeksiyon genellikle yaralardan olmaktadır. Bakteriler bitkilerin iç dokularında çoğaldıktan sonra, pektolitik ve çoğunlukla sellülotik enzimler salgılayarak dokuların parçalanmasına ve çürümesine neden olurlar. Hastalık böylece bitkilerde yumuşak çürüklüğe neden olmaktadır. Bakterinin yayılması başlıca sulama suyu ile olur ve hastalı közellikle iyi havalandırılmamış ve humusça zengin topraklarda daha fazla ortaya çıkmaktadır. Hastalık etmenini genellikle sıcak aylarda görmek mümkündür, 30 - 35° C hastalık etmeninin gelişmesine uygun sıcaklıklardır. Etkilenmiş bitkilerin toprak üstü aksamları en dış yapraklardan başlayarak solmakta ve kurumaktadır. Bitkinin kök ve kök boğazı kısımlarındaki öz dokular kahverengileşir, uç kısımları çürür ve etrafa pis bir koku yayılır. Epidemi durumlarında tüm bitkiler ölmekte ve tarlada yer yer boşluklar ortaya çıkmaktadır.

Kültürel Mücadele :

1.Hastalıklı bitkiler imha edilmeli ya da uzaklaştırılmalı.
2. Fideliklerde ve şaşırtma esnasında hastalıktan ari toprak kullanılmalı.
3. Toprak havalanmasına, özellikle humusça zengin topraklara dikkat edilmeli.
4.Ürün rotasyonu yapılmalı.
5.Dayanıklı bitkiler tercih edilmeli.
6. Bitkilerin yaralanmamasına büyük önem verilmeli.

KURŞUNi KÜF (Botrytis cinerae)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Havaneminin %95, sıcaklığın 17-23°C olduğuhavalar hastalığın gelişmesi için ideal ortamlardır.

GENEL BİLGİLER

Etmeni her yerde ve çok yaygın olarak bulunan, polifag bir fungus olup, bir çok bitkiye saldırma ve koloni oluşturma yeteneğindedir. Bitkilere gelişmesi için ideal bir beslenme yeri oluşturan yaralı kısımlardan ve dokulardan giriş yapar. Konukçu bitkileri arasında domates, marul, hıyar, biber, patlıcan, çilek gibi bitkiler vardır. Hava neminin %95 ve sıcaklığın 17-23°C oldugu havalar hastalığın gelişmesi için ideal ortamlardır. Hastalanan organlar üzerinde fungus tarafından bol miktarda oluşan sporlar sulama suyu, rüzgar, işleme alteleri ya da böceklerle etrafa kolaylıkla yayılmaktadır. Hastalık etmeni kültür bitkilerinde hastalık oluşturabildiği gibi bir çok yabancı ot üzerinde de bulunabilir ve bundan dolayı da yıl içerisinde hava koşullarının uygun olduğu her zaman her tarafta görülebilir.Biber meyvelerinde yumuşak bir çürüklüğe neden olur. Çürüklük tüm meyveyi saracak şekilde genişleyebilir. Etkilenmiş kısımlar sınırlı bir alana sahiptir ve zeytin yeşili bir renk alır,zamanla çöker ve ileri durumlarda çürürler. Meyve derisi hastalıktan sonra bozulmadan kalır ve kolaylıkla meyveden ayrılabilir. Alttaki doku ise yumuşak ve sulumsudur. Meyve derilerinde çatlamalar meydana gelince, etkilenmiş alanlar üzerinde fungusun gri renkteki spor tabakası gelişir ve bu belirti fungal etmeni tanımlayıcı bir özelliktir.

Kültürel Mücadele :

1.Hastalıklı bitkiler imha edilmeli ya da uzaklaştırılmalı.
2. Fideliklerde ve şaşırtma esnasında hastalıktan ari toprak kullanılmalı.
3. Toprak havalanmasına, özellikle humusça zengin topraklara dikkat edilmeli.
4.Ürün rotasyonu yapılmalı.
5.Dayanıklı bitkiler tercih edilmeli.
6. Bitkilerin yaralanmamasına büyük önem verilmeli.

KÜLLEME HASTALIĞI (Leveillula taurica)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Bu patojenin domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler de dahil olmak üzere 74 familyadan 1000' in üzerinde bitkiyi enfekte ettiği bildirilmektedir.

GENEL BİLGİLER

Leveillula taurica sporlarını oluşturuncaya kadar yaprağın içerisinde gelişmektedir ve gelişme durumu Alternaria ve diğer yaprak patojenlerine benzerdir. Ayrıca Leveillula taurica sadece yaprakların alt tarafında spor üretmektedir. Bu patojenin domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler de dahil olmak üzere 74 familyadan 1000'in üzerinde bitkiyi enfekte ettiği bildirilmektedir. Fungusun gelişme ortamı çoğunlukla sıcak (kuruya danemli)iklimlerdir, bazen serin iklimlerde de ortaya çıktığı görülmektedir. Hastalık etmenine karşı dayanıklı çeşit mevcut değildir, fakat bazı chili (cin) biberlerinin sivri biberlere göre daha az hastalandığı bildirilmektedir. Hastalığın ilk belirtileri yaprakların alt yüzeyinde küçük, beyaz ile açık gri renkli görünümdeki lekelerdir. Bu lekeler özellikle enfeksiyondan sonra alt yapraklarda görülmeye başlar. Fungus aseksüel olan üreme organlarını bitkilerin stoma açıklarından dışarı çıkarmaya başlar ve bunlar bitkilerde beyaz tozlu bir görünüm sağlar. Yaprakların alt yüzeyinde bu durumu görmek mümkündür. Bu tozlu görünüm zamanla kahverengiye dönmektedir. Yaprakların üst yüzeyinde ise dağınık sarı leker oluşur. Etkilenmiş yapraklar bakteriyel leke hastalığında olduğu gibi dökülmeye meyillidirler. Ayrıca enfektelenmiş yapraklar da kıvrılmalar meydana gelebilir. Hastalık etmeni meyveleri de etkileyebilir ve meyvelerde küçülme olabilir.

Kültürel Mücadele :

1.Genel olarak bitkilerin iyi yetiştirilmesi. 2.Dayanıklı kültivarların yetiştirilmesi. 3.Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojikmücadele de tavsiye edilmektedir(AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit, Ampelomyces quisqual

ALTERNARIA YAPRAK LEKESi (Cercospora capsici)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Biber bitkilerinde fungus kış ya da olumsuz koşullarını bulaşık tohumlar veya yetiştirme ortamlarında kalan kalın bitki gövdeleri üzerinde geçirmektedir.

GENEL BİLGİLER

Alternaria ve antraknoz hastalık kompleksinin bir parçasıdır. Biber bitkilerinde fungus kışı ya da olumsuz koşullarını bulaşık tohumlar veya yetiştirme ortamlarında kalan kalın bitki gövdeleri üzerinde geçirmektedir. Organizma yabancı otlar üzerinde de olumsuz koşulları geçirmekte, fakat bu yabancı otlar tam olarak bilinmemektedir. Bitkiler üzerinde oluşan hastalık etmeninin sporları rüzgar ve işleme aletleri ile de taşınmaktadır. Hastalık genellikle tohum yataklarında başlar ve tüm gelişme sezonu boyunca da ortaya çıkabilir. Hastalığın en iyi gelişme ortamları uzun süren sıcak ve nemli havalardır.

Hastalık Etmeninin Belirtileri

Biber bitkilerinin yaprakları üzerinde kahverengi lekeler belirgin olup, kenarları daha koyu birrenktedir. Çok erken dönemlerde lekelerin ortasında bir gri-beyaz alan oluşmakta ve bundan dolayı hastalık kurbağa gözü olarak da adlandırılmaktadır. Şiddetli olarak etkilenen bitkilerin yaprakları genel olarak sarı bir görünüm alır ve daha sonra bu yapraklar dökülebilir. Benzer lekeler bitkilerin gövde ve yaprak saplarında da oluşur, ama bu lekeler biraz daha uzun bir şekildedir. Fungus etmeni meyveleri etkilemez.

Kültürel Mücadele :

1. 3 - 4 yıllık ürün rotasyonu. 2. Bulaşık olmayan ya da hastalıktan ari tohumların ve fidelerin kullanılması. 3.Hasattan hemen sonra bitkilerin derin sürülmesi ya da yok edilmesi.

YAPRAK BİTLERİ (Myzus persicae)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Kışı ılıman geçen bölgelerde lahana, ıspanak gibi sekonder konukçularda parthenogenetik olarak çoğalabilirler. Zorunlu kışlamaya gereksinim duymazlar. Enfeksiyonlar ilk fide dönemiyle başlar

GENEL BİLGİLER

Bazı türler kışı döllenmiş yumurta halinde geçirir. Kışı geçirip yumurtalardan çıkan bireyler sonbaharda gerçek dişiler ve erkek bireylermeydana gelene kadar döllemsiz olarak (partenogenetik) çoğalırlar.Kışı ılık geçen yerlerde ve seralarda bazı türler yıl boyunca partenogenetik olarak çoğalmalarını sürdürürler ve zorunlu kışlamaya gerekduymazlar.Sera koşullarına ve türlere göre yılda 10 - 16 döl verirler. Yaprak bitleri bitki özsuyunu emerek zarar yaparlar. Emgi nedeniyle yapraklar büzüşmüş, kıvrılmış bir görünüm alır. Bu emgi sonucu bitki zayıflar, gelişme durur, ürünün verim ve kalitesi bozulur. Ayrıca virüs hastalıklarını taşımak ve sağlam bitkilere bulaştırmak suretiyle büyük zararlara neden olurlar. Örneğin Myzus persicae 50 değişik virüsün vektörüdür. Salgıladıkları tatlı maddelerde fumajin mantarı gelişerek bitki yüzeyini örter, özümleme ve solunuma engel olmaları sonucunda da zarar oluştururlar. Polifag bir zararlıdır. Özellikle hıyar, domates, patlıcan ve kabakta zararı oldukça önemlidir. Brassicae familyasında da karnabahar mozaik virüsünün vektörüdür.

SARI ÇAY AKARI (Polyphagotarsonemus latus Banks.)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Sarı çay akarı bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerde, çiçek ve meyvelerde zararlı olur.

GENEL BİLGİLER

Dişi sarı çay akarı ortalama 40 adet yumurta bırakır. Yumurtalar oval ve sivridir, gözle görülemezler. Yumurtalar yaprakların, genç sürgünlerin ve meyvelerin üzerine bırakılır. Ergin ve nimfler genç yapraklarda ve bitkinin tepe noktalarında yoğunluk gösterirler, fazla hareketli değillerdir. Uygun sera koşullarında çok sayıda döl verebilirler. Sarı çay akarı bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerde, çiçek ve meyvelerde zararlı olur.Bitkilerde ilk enfeksiyon işareti olarak,yaprakların alt yüzeylerinde renk açılması ve bronzlaşma görülür. Beslenme sonucunda, daha sonra yapraklarda kıvrılma, kırılma,buruşukluk, kabarcık oluşumu gibi görüntü ortaya çıkar. Bu kabarcıklar daha sonra kararır. Bu zararlar akarın beslenme sırasında çıkardığı toksinlerin etkisi olup, ilaçlama dan sonra bile bu belirtiler bir süre devam etmektedir. İlaçlamanın çok fazla yapıldığı seralarda doğal dengenin bozulması nedeni ile daha fazla zararlı olmaktadır. Polifag bir zararlıdır. Konukçuları arasında biber, hıyar, domates, patlıcan, fasulye ve turunçgiller bulunmaktadır.Beyaz sinek erginleritarafından taşınması nedeni ile, beyaz sinekler ile düzenli mücadele gereklidir.

BEYAZ SİNEK (Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum (Westw.))

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Seralardaki sebzelerde, ortamın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak mevsim boyunca yaşamlarını sürdürebilirler. Erginlerin 14° C’nin altında yumurta bırakması, 10° C’nin altında ise faaliyetleri yavaşlar.

GENEL BİLGİLER

Yılda ortalama 9-10 döl verebilir. Polifag bir zararlı olup, özellikle domates, hıyar, biber, fasulye ve patlıcanda zararı önemlidir. Beyazsinek erginleri gerek beslenme ve yumurta bırakma, gerekse dinlenme için yaprakların alt yüzeyini ve bitkilerin alt kısımlarını tercih ederler. Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek yaprakta küçük lekeler halinde sararma meydana getirirler. Bitki zayıflar, meyve verimi azalır, zamanla kurur. Ayrıca beslenme esnasında tatlı ve yapışkan bir madde salgılarlar. Bu madde üzerinde fumajin mantarları gelişir ve siyah bir tabaka oluşmasına neden olurlar. Sonuç olarak bitki özümleme yapamaz hale gelir, verim düşer, ayrıca ürünün pazar değerinin düşmesine neden olur. Beyaz sinek erginleri bazı virüs hastalıklarının taşınmasında da önemli rol oynarlar.

THRIPS (Thrips tabaci Lind., Frankliniella occidentolis Pergande)

FİDE
VEGETATİF
GENERATİF
HASAT

Kışı ılık geçen bölgelerde dış ortam koşullarında yaşamaya devam ederler. Zorunlu kışlama yoktur.

GENEL BİLGİLER

Polifag bir zararlıdır. Özellikle hıyar, biber ve fasulye¬de zarary önemlidir. Dimilerin, bitki sapyna yakyn yaprak dokusuna tek tek byraktyöy yumurtalar, genellikle bir hafta içinde açylyr. Nimfler de bitkide beslenir ancak pupa olmak için topraöa girer ve burada pupa olurlar. Ergin olduktan sonra bitkiye yeniden dönerler. Sera koşullan/ ve bitki çeşidine göre yylda 4-6 döl verirler. Nimf ve erginler bitki özsuyunu emerek zararly olurlar. Böcek yoöunluöunun fazla olduöu yerlerde yapraklaryn üst kysmynda yanyklar meydana gelir. Zamanla yaprak solar, bükülür ve beyazymsy bir hal alyr. Frankliniella occidentalis ise hem yaprakta hem çiçekte beslenerek zararly olur. Tripsler bazy sebze virüs hastalyklarynyn [Domates lekeli solgunluk virüsü Tomato spotted wilt virüs (TSWV)] vektörüdür.

SPRINTER PLUS

NP Gübresi Harmanlanmış

Yüzeysel ve saçak kök yapısına sahip biber bitkisi için toprağa uygulanan bitki besin elementlerinin alınımı, toprak yapısına bağlı olarak sıkıntılı olabilmektedir. Özellikle gelişimin ilk aşamasında kuvvetli bir vegetatif yapının oluşturulabilmesi için bitki besin elementlerinin, özellikle de azotun ve fosforun alınımı çok önemlidir. Bu dönemde bitkide kılcal kök gelişiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
ELFER ZnP

NP Gübre Çözeltisi

Biber bitkisi tarafından çok kullanılan elementlerden biri olan fosfor, hücre bölünmesi, hücrede enerji taşınması, karbonhidratların parçalanması ve çiçek, meyve oluşumunda önemli rol oynar. Protein ve yağların meydana gelmesine, potasyumun bitkiler tarafından alınmasına yardım eder. Kök sisteminin iyi gelişmesi ve yayılmasını sağlar. Çiçeklenmeyi artırır. Meyvelerin erken olgunlaşmasını teşvik ederek erkencilik sağlar. Aşırı derecede verilen azotun kötü etkisini bir dereceye kadar azaltarak ürün miktarına ve kalitesine etki eder. Fide döneminini soğuk toprak koşullarında geçiren bitkiler fosfor alımında sorun yaşarlar.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
THERAPY

Azotlu Gübre Çözeltisi

Biber bitkisi tarafından çok kullanılan elementlerden biri olan fosfor, hücre bölünmesi, hücrede enerji taşınması, karbonhidratların parçalanması ve çiçek, meyve oluşumunda önemli rol oynar. Protein ve yağların meydana gelmesine, potasyumun bitkiler tarafından alınmasına yardım eder. Kök sisteminin iyi gelişmesi ve yayılmasını sağlar. Çiçeklenmeyi artırır. Meyvelerin erken olgunlaşmasını teşvik ederek erkencilik sağlar. Aşırı derecede verilen azotun kötü etkisini bir dereceye kadar azaltarak ürün miktarına ve kalitesine etki eder. Fide döneminini soğuk toprak koşullarında geçiren bitkiler fosfor alımında sorun yaşarlar.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
FORM-10

PK Gübresi Harmanlanmış

Damla sulama ile tüm çiçeklenme dönemi, meyve tutum dönemi ve meyve gelişiminde kullanılmalıdır.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
TRANSPORTER

Mikro Besin Elementleri Karışımı

Mikrobesin elementleri topraktaki eksikliklerinde çok uygun olmayan toprak koşulları nedeniyle alınamaz durumdadırlar. Karnabahar bitkisinin sağlıklı gelişimi için mikrobesin elementleri özellikle bor, demir ve çinko, azot, fosfor ve potasyum kadar önemlidir. Mikorbesin elementlerinin birinin eksikliği toplam gelişmeyi mutlaka geriletecektir.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
SEATON SUPERMIX

NK’ lı Katı Organomineral Gübre

Mikrobesin elementleri topraktaki eksikliklerinde çok uygun olmayan toprak koşulları nedeniyle alınamaz durumdadırlar. Karnabahar bitkisinin sağlıklı gelişimi için mikrobesin elementleri özellikle bor, demir ve çinko, azot, fosfor ve potasyum kadar önemlidir. Mikorbesin elementlerinin birinin eksikliği toplam gelişmeyi mutlaka geriletecektir.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
G3

Mikro Besin Elementleri Karışımı

Özellikle soğuk dönemlerde meyve tutumunu gerçekleştirmek ve meyve kalitesini en üst seviyede tutmak için kullanılır.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
ELFER - K

NK Gübre Çözeltisi

Biberin potasyum alımı diğer besin elementlerine göre oldukça fazladır. İlk çiçek dönemine kadar az olan potasyum alımı çiçeklenme ile birlikte hızla artar. Meyve olgunlaşması ve hasat döneminde yüksek düzeyde seyreder. Meyve kalitesi ve rengi potasyum eksikliğinden doğrudan etkilenir. Potasyum eksikliği meyve rengindeki anormallikleri ve olgunlaşma bozukluklarını teşvik eder.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ
BRAVO - K

NK Gübresi Harmanlanmış

Biberin potasyum alımı diğer besin elementlerine göre oldukça fazladır. İlk çiçek dönemine kadar az olan potasyum alımı çiçeklenme ile birlikte hızla artar. Meyve olgunlaşması ve hasat döneminde yüksek düzeyde seyreder. Meyve kalitesi ve rengi potasyum eksikliğinden doğrudan etkilenir. Potasyum eksikliği meyve rengindeki anormallikleri ve olgunlaşma bozukluklarını teşvik eder.

FİDE
DÖNEMİ
VEGETATİF
DÖNEMİ
GENERATİF
GELİŞME
HASAT
DÖNEMİ